O noso traballo en programas de migración en 2018

Desde a oficina da Fundación Ronsel en Santiago de Compostela atendéronse, neste ano 2018, máis de 700 persoas e realizáronse máis de 3.000 atencións nos distintos programas de migración que inclúen servizos en distintos ámbitos: orientación e información sobre recursos, inclusión socio laboral e autoempleo, orientación xurídica, prospección laboral e formación, entre outros.
Así, as actuacións desempeñadas máis representativas foron a información e orientación básica sobre trámites e recursos, a atención xurídica, a formación e orientación para o emprego e a formación e a orientación para o autoempleo.
A nota máis característica, ao longo do periodo, foi o gran número de persoas venezolanas atendidas (algúns con esta nacionalidade, e outros tamén con nacionalidade española, e polo tanto emigrantes retornados) que fixo que a maioría das consultas e atencións realizadas refíranse, por unha banda, á posibilidade de solicitar protección internacional (procedemento, información de acceso, orientación social, normativa laboral e emprego, entre outras); e, por outra banda, consultas relacionadas con axudas e subvencións específicas para emigrantes retornados e a documentación necesaria para solicitalas e obtelas (en especial o certificado de emigrante retornado), así como o lugar de presentación das devanditas solicitudes, así como outras temáticas en materia de retorno para cidadanía española e familias mixtas (tarxeta de familiar de cidadán da UE). No entanto, hai que destacar, en canto á temática obxecto do asesoramiento, é que non é única para cada persoa, senón que a medida que se vai resolvendo un determinado problema socio xurídico, aparecen outros posteriores que son obxecto de consultas simultáneas ou sucesivas, por iso é moi importante dar unha resposta coordinada e integral
puidemos realizar máis de 170 intermediaciones laborais e lográronse 83 inserciones por conta allea e 6 por conta propia (autoempleo). Os sectores de actividades económicas máis representados foron hostelería, comercio, socio sanitario -coidados- e emprego doméstico.

Atendendo aos países de orixe, houbo moita diversidad, sendo os máis característicos os extracomunitarios de Venezuela, España, Colombia, Brasil, Perú, Arxentina, República Dominicana, Cuba e Uruguay.
En canto ao perfil destas persoas, a maior parte, foron estranxeiros, pero contabilízanse 229 persoas españolas (contémplase aquí a dobre nacionalidade) e 102 persoas foron emigrantes retornados.
Das persoas atendidas nos diferentes servizos, un 53% delas eran mulleres e un 47% homes.
En canto á idade, as maioritarias foron idades comprendidas entre 16 e 40 anos, é dicir, son persoas novas e con estudos universitarios.
Atendendo aos países de orixe, houbo moita diversidad, sendo os máis característicos os extracomunitarios, así os maioritarios podemos dicir que foron Venezuela, España, Colombia, Brasil, Perú, Arxentina, República Dominicana, Cuba e Uruguay.
Merece a pena apuntar que as consultas máis frecuentes en temáticas de orientación legal, referíronse primeramente á obtención inicial de autorizacións de residencia e traballo, seguidas de consultas sobre reagrupación familiar e asuntos de obtención de tarxeta de familiar da UE, solicitudes de asilo, temáticas en materia de retorno para cidadanía española, dúbidas sobre compatibilidad laboral e emprendimiento ou modificación e/ou renovación de autorizacións.
Quédannos moitos desafíos pendentes e, por conseguinte, moito traballo por facer.

Fundación La Caixa 2018

A Obra Social “A Caixa” apoia o programa de inclusión sociolaboral “Itinera Migra” presentado pola Fundación Ronsel no marco da convocatoria de Inserción Sociolaboral para persoas vulnerables do Programa de Axuda a Proxectos de Iniciativas Sociais 2018.
Este programa ten como obxectivo a realización de itinerarios de inclusión socio laboral para persoas migrantes en Galicia. Son itinerarios de inserción sociolaboral personalizados con acompañamiento social e contemplan, por unha banda, accións de acolleita e información básica e orientación socio-laboral encamiñadas a apoiar ás persoas no seu camiño cara ao emprego. Doutra banda, suscítanse accións de prospección e intermediación laboral e capacitación para mellóraa da empleabilidad. Desde Ronsel creemos necesario traballar co tecido empresarial, a través do achegamento ás empresas e realizando prospección de ofertas de traballo. Será tamén fundamental proporcionar asesoramiento en materia de contratación laboral a persoas estranxeiras e un seguimiento permanente nas inserciones realizadas.
Estas accións de promoción de acceso ao emprego, de forma complementaria, apoiaranse cun área de orientación socio xurídica e orientación especializada para o emprendimiento e promoción da autoocupación.
Será fundamental para o desenvolvemento do Programa o enfoque comunitario de inclusión sociolaboral e a implicación do voluntariado no desenvolvemento das accións.

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/08/07/caixa-invierte-57000-euros-proyectos/1317015.html

A Xunta, coa Fundación Ronsel, desenvolve na Cidade da Cultura unha xornada informativa baixo o lema “Galicia camiño emprendedor”

Achegar Galicia aos novos proxectos emprendedores e á innovación. Con este obxectivo, a Xunta, en colaboración coa Fundación Ronsel, desenvolveu na Cidade da Cultura unha xornada informativa baixo o lema Galicia camiño emprendedor.

Autónomos e mozos con espírito emprendedor tiveron unha cita para achegarse a diferentes experiencias e modelos de emprendemento moderno e sostible. A xornada contou coa presenza de expertos en diversos campos que están a expoñer as súas iniciativas, baseadas no talento e na innovación.

Podes atopar toda a información na web da CRTVG.

A Fundación Ronsel e o Concello da Coruña impulsan a empregabilidade de mozos e mozas nos CIFP Someso, CIFP Anxel Casal, CIFP Escola de Imaxen e Son, IES Menéndez Pidal

No que vai de ano 2017, a Fundación Ronsel desenvolveu a súa actividade formativa no eido da empregabilidade de mozos e mozas en diferentes centros educativos do Concello da Coruña.

Máis de 600 mozos e mozas participan nos obradoiros de emprego e emprendemento, adestrando competencias profesionais e competencias emprendedoras.

Nos obradoiros participan as equipas docentes das áreas de formación e orientación laboral e iniciativa emprendedora.

Busca de oportunidades, persistencia, cumprimento de compromisos, calidade e eficiencia, riscos calculados, fixación de obxectivos, busca de información, planificación e seguimento, persuasión e contactos, independencia e autoconfianza.

Aprender facendo.

Youth Business Spain apoiou a creación de 418 novos negocios en 2016

Youth Business Spain, miembro de Youth Business International, la mayor red de empresarios voluntarios del mundo, se consolida en España. A través de su red de socios locales, esta iniciativa colectiva ha impulsado en 2016 la creación de 418 nuevas empresas que han generado 646 nuevos empleos.

Además Youth Business Spain ya cuenta con 529 mentores voluntarios que acompañan a los jóvenes emprendedores en la consolidación y crecimiento de sus nuevos negocios.

“A través de su red de socios locales, con presencia en 11 comunidades autónomas, Youth Business Spain facilita a los jóvenes el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha y consolidar sus ideas de negocio” ha explicado Carmen García de Andrés, Presidenta de la Fundación Youth Business Spain.

Los socios de Youth Business Spain ofrecen a los jóvenes de entre 18 y 35 años una combinación de servicios gratuitos de formación, acceso a la financiación y mentoring para crear y consolidar sus proyectos de autoempleo.

Entre estos servicios, destaca el programa de mentoring, que ya cuenta con la colaboración de 529 empresarios y profesionales que comparten, como mentores voluntarios, su tiempo y su experiencia con los jóvenes emprendedores, durante el primer año de vida de sus negocios.

“No existe en España otro programa de apoyo a la consolidación y al crecimiento de nuevas microempresas con el potencial, en términos de impacto, escalabilidad y sostenibilidad que tiene el programa de mentoring de Youth Business Spain,” ha explicado Guillem Arís, Director de la Fundación.

Este proyecto colectivo se desarrolla en el marco de la red Youth Business International, que cuenta con más de 14.000 mentores voluntarios en 46 países.

En 2016, la red Youth Business Spain ha formado a 3.972 jóvenes emprendedores, ayudándoles a viabilizar sus proyectos de autoempleo y a mejorar sus competencias para emprender. El resultado ha sido la creación de 418 nuevos negocios y 646 nuevos puestos de trabajo.

Desde 2013, los socios locales de Youth Business Spain han apoyado la creación de 1.232 nuevas empresas y 1.958 nuevos empleos en Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa colectiva cuenta con el compromiso de grandes compañías como J.P. Morgan, Endesa, Accenture y Citi, y de las administraciones públicas, que apuestan por el talento joven y confían en la profesionalidad de Youth Business Spain y sus socios locales.

Fundación Ronsel

A Fundación Ronsel somos unha entidade que traballamos desde o ano 2000 co obxectivo de facilitar a ocupabilidade e mellorar a empregabilidade das persoas en situación de desemprego.

Comparte nas túas redes

Facebook
Google+
Twitter

Fundación Ronsel 2017 ©.  Aviso Legal  |   Aviso de privadade  |  Política de cookies.