Servizos

Orientación laboral

Queremos mellorar a capacidade de inserción de persoas desempregadas. Para logralo, informamos aos demandantes de emprego sobre o seu potencial laboral, ofrecémoslles un conxunto de ofertas formativas e fomentamos a búsqueda activa de emprego

Intermediación

Axudamos aos traballadores a mellorar a calidade da súa inserción laboral e aos empresarios a atopar aos empregados co perfil máis acaído coa maior celeridade e eficacia posible. Tamén damos información sobre as diferentes modalidades de contrato, de medidas de fomento do emprego e da súa tramitación.

Formación ocupacional

Fomentamos a mellora da cualificación profesional e a capacidade de inserción das persoas desempregadas a través da aprendizaxe de distintas competencias, favorecendo o desenrolo profesional, mellorando a empregabilidade e incrementando a produtividade de xeito que se favoreza unha acaída intergración no mercado laboral.

Creación de empresas e emprendemento

Damos asesoramento a emprendedores sobre o proceso de elaboración do seu plan de empresa, así como sobre outras cuestións e dúbidas habituais no proceso de posta en marcha da empresa, tales como axudas e subvencións, trámites administrativos, etc

Apoio ás persoas migrantes

 
Ofrecemos servizo de acolleita e asesoramiento para a orientación laboral, asesoramiento para o autoempleo e emprendimiento e asesoramiento socio xurídico