Quen somos?

Facebook

Séguenos no noso Facebook e accede ás múltiples galerías de diferentes actividades.

Twitter

Información de emprendemento, fomento do emprego e inserción sociolaboral.

Youtube

O contido audiovisual poderás atopalo na nosa canle de Youtube. ¡Non o perdas!

Instagram

O noso camiño de acompañar a emprededores comprometidos

LinkedIn

Traballamos para facilitar a empregabilidade, o emprendemento e o autoemprego

A nosa historia

A Fundación Ronsel é unha entidade benéfico-docente, inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego baixo o Protectorado da Xunta de Galicia. Tamén está inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais na Comunidade Autónoma de Galicia.

Nace no ano 2000 co obxectivo de facilitar a ocupabilidade dos máis necesitados e mellorar a empregabilidade das persoas en situación de desemprego.

Dispón de catro áreas funcionais de traballo: orientación laboral, intermediación, formación ocupacional e asesoramento para a creación de empresas-autoemprego.

No seu plan de actividades, cofinancia proxectos de inserción sociolaboral coa Xunta de Galicia, coa Excma. Deputación de A Coruña e co Concello da Coruña.

Como proxecto destacado na actividade da Fundación Ronsel, podemos subliñar o MOCE, un programa dirixido a formentar o espírito emprendedor e que anualmente realizar unha convocatoria de premios.

Conforma unha rede de traballo con outras entidades colaboradoras tais como AJE A Coruña,  Rede Eusumo e EAPN Galicia.

Fundación Ronsel forma parte do Pacto Local polo Emprego da Coruña e a Fundación Youth Business Spain.

Misión, visión e valores

A misión, a visión e os valores da Fundación Ronsel están centrados no empoderamento das persoas. O crecemento da sociedade, a súa capacidade para medrar e transformarse en profundidade, débese producir dende a evolución das persoas que a compoñen. Canta maior sexa a súa capacidade de entender, aprender e compartir, maior será a súa aportación á sociedade da que forma parte.