Fundación La Caixa 2018

A Obra Social “A Caixa” apoia o programa de inclusión sociolaboral “Itinera Migra” presentado pola Fundación Ronsel no marco da convocatoria de Inserción Sociolaboral para persoas vulnerables do Programa de Axuda a Proxectos de Iniciativas Sociais 2018.
Este programa ten como obxectivo a realización de itinerarios de inclusión socio laboral para persoas migrantes en Galicia. Son itinerarios de inserción sociolaboral personalizados con acompañamiento social e contemplan, por unha banda, accións de acolleita e información básica e orientación socio-laboral encamiñadas a apoiar ás persoas no seu camiño cara ao emprego. Doutra banda, suscítanse accións de prospección e intermediación laboral e capacitación para mellóraa da empleabilidad. Desde Ronsel creemos necesario traballar co tecido empresarial, a través do achegamento ás empresas e realizando prospección de ofertas de traballo. Será tamén fundamental proporcionar asesoramiento en materia de contratación laboral a persoas estranxeiras e un seguimiento permanente nas inserciones realizadas.
Estas accións de promoción de acceso ao emprego, de forma complementaria, apoiaranse cun área de orientación socio xurídica e orientación especializada para o emprendimiento e promoción da autoocupación.
Será fundamental para o desenvolvemento do Programa o enfoque comunitario de inclusión sociolaboral e a implicación do voluntariado no desenvolvemento das accións.

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/08/07/caixa-invierte-57000-euros-proyectos/1317015.html

Deixa un comentario