Jornada de emprendimiento en la CÁMARA DE COMERCIO A Coruña

A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, treat entre outubro e o mes de abril, malady a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, shop ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, treat entre outubro e o mes de abril, malady a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, shop ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.A Consellería de Traballo e Benestar, try a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais.

Este ano convocáronse un total de 2.000 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais sinaladas. No primeiro semestre deste ano xa foron asesoradas e avaliadas un total de 1.000 persoas ( 500 en cada unha das cualificacións) e, a partir do mes de setembro, levarase a cabo o procedemento de acreditación do resto de persoas candidatas.

Onte, día 20 de agosto, publicáronse na páxina da Consellería de Traballo e Benestar, http://traballoebenestar.xunta.es, as listaxes definitivas de persoas admitidas nesta segunda fase, na que se indican as sedes, lugar e hora en que cada candidato iniciará a súa fase de asesoramento.

O candidato admitido para participar na fase de asesoramento deberá aboar unha taxa única de 20 euros. O aboamento da taxa poderase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos de Galicia.A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, treat entre outubro e o mes de abril, malady a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, shop ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.A Consellería de Traballo e Benestar, try a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais.

Este ano convocáronse un total de 2.000 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais sinaladas. No primeiro semestre deste ano xa foron asesoradas e avaliadas un total de 1.000 persoas ( 500 en cada unha das cualificacións) e, a partir do mes de setembro, levarase a cabo o procedemento de acreditación do resto de persoas candidatas.

Onte, día 20 de agosto, publicáronse na páxina da Consellería de Traballo e Benestar, http://traballoebenestar.xunta.es, as listaxes definitivas de persoas admitidas nesta segunda fase, na que se indican as sedes, lugar e hora en que cada candidato iniciará a súa fase de asesoramento.

O candidato admitido para participar na fase de asesoramento deberá aboar unha taxa única de 20 euros. O aboamento da taxa poderase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos de Galicia.A Consellería de Traballo e Benestar, cialis a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, physician publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais.

Este ano convocáronse un total de 2.000 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais sinaladas. No primeiro semestre deste ano xa foron asesoradas e avaliadas un total de 1.000 persoas ( 500 en cada unha das cualificacións) e, a partir do mes de setembro, levarase a cabo o procedemento de acreditación do resto de persoas candidatas.

Onte, día 20 de agosto, publicáronse na páxina da Consellería de Traballo e Benestar, http://traballoebenestar.xunta.es, as listaxes definitivas de persoas admitidas nesta segunda fase, na que se indican as sedes, lugar e hora en que cada candidato iniciará a súa fase de asesoramento.

O candidato admitido para participar na fase de asesoramento deberá aboar unha taxa única de 20 euros. O aboamento da taxa poderase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos de Galicia.A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, treat entre outubro e o mes de abril, malady a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, shop ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.A Consellería de Traballo e Benestar, try a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais.

Este ano convocáronse un total de 2.000 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais sinaladas. No primeiro semestre deste ano xa foron asesoradas e avaliadas un total de 1.000 persoas ( 500 en cada unha das cualificacións) e, a partir do mes de setembro, levarase a cabo o procedemento de acreditación do resto de persoas candidatas.

Onte, día 20 de agosto, publicáronse na páxina da Consellería de Traballo e Benestar, http://traballoebenestar.xunta.es, as listaxes definitivas de persoas admitidas nesta segunda fase, na que se indican as sedes, lugar e hora en que cada candidato iniciará a súa fase de asesoramento.

O candidato admitido para participar na fase de asesoramento deberá aboar unha taxa única de 20 euros. O aboamento da taxa poderase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos de Galicia.A Consellería de Traballo e Benestar, cialis a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, physician publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais.

Este ano convocáronse un total de 2.000 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais sinaladas. No primeiro semestre deste ano xa foron asesoradas e avaliadas un total de 1.000 persoas ( 500 en cada unha das cualificacións) e, a partir do mes de setembro, levarase a cabo o procedemento de acreditación do resto de persoas candidatas.

Onte, día 20 de agosto, publicáronse na páxina da Consellería de Traballo e Benestar, http://traballoebenestar.xunta.es, as listaxes definitivas de persoas admitidas nesta segunda fase, na que se indican as sedes, lugar e hora en que cada candidato iniciará a súa fase de asesoramento.

O candidato admitido para participar na fase de asesoramento deberá aboar unha taxa única de 20 euros. O aboamento da taxa poderase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos de Galicia.


La Fundación Ronsel organiza para el próximo Viernes 07 de septiembre, cialis y como todos los años, online una jornada en la CAMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA, sobre “Creación y Gestión de empresas en tiempos de crisis“.

 

 En horario de 10 a 13 hs y de manera gratuita, podrán participar, todas aquellas personas que lo deseen en este evento, previa inscripción por correo electrónico, facilitando su nombre compleo y DNI, al correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

 

Para conocer el PROGRAMA del acto y más información PINCHE AQUÍ

 

 

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Un total de 1.000 persoas poderán optar ao recoñecemento das súas competencias profesionais no segundo semestre de 2012

A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, treat entre outubro e o mes de abril, malady a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, shop ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, treat entre outubro e o mes de abril, malady a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, shop ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.A Consellería de Traballo e Benestar, try a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, publicou, na súa páxina web, as listaxes de persoas admitidas para a segunda fase de recoñecemento e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación en atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a persoas dependentes en institucións sociais.

Este ano convocáronse un total de 2.000 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais sinaladas. No primeiro semestre deste ano xa foron asesoradas e avaliadas un total de 1.000 persoas ( 500 en cada unha das cualificacións) e, a partir do mes de setembro, levarase a cabo o procedemento de acreditación do resto de persoas candidatas.

Onte, día 20 de agosto, publicáronse na páxina da Consellería de Traballo e Benestar, http://traballoebenestar.xunta.es, as listaxes definitivas de persoas admitidas nesta segunda fase, na que se indican as sedes, lugar e hora en que cada candidato iniciará a súa fase de asesoramento.

O candidato admitido para participar na fase de asesoramento deberá aboar unha taxa única de 20 euros. O aboamento da taxa poderase realizar de forma telemática ou a través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación das taxas e prezos de Galicia.


VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

A Escola Cooperativa Móbil percorrerá a partir de outubro 25 centros achegando esta fórmula empresarial a 1.600 estudantes

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, rx tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

*

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, rx tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

*

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, treat tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, rx tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

*

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, treat tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, sildenafil see tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, rx tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

*

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, treat tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, sildenafil see tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, decease tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, pharmacy proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, illness o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, rx tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

*

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, treat tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, sildenafil see tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, decease tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, pharmacy proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, illness o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, shop tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, viagra sale healing formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, no rx en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El II Plan Galego de Inclución Social, a través de la Secertaría Xeral de Política Social cofinancia este proyecto.

Ronsel abre la puerta a la cuarta edición del programa integrado de empleo denominado Finish Terra y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de personas en situación de desempleo a través de itinerarios de orientación, online formación e inserción laboral en el sector de la náutica deportiva.

El curso denominado “Operario polivalente de embarcaciones náuticas deportivas” tiene como objetivo facilitar las competencias profesionales básicas para desarrollarse profesionalmente en este sector, en actividades relacionadas con el textil náutico, mantenimiento de embarcaciones, etc.

Después de esta cuarta promoción serán ya 60 personas formadas en este campo con tanto futuro en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este programa, dentro do II Plan Galego de Inclusión Social, está cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013, Eixe 2 e tema prioritario 71. cunha taxa de cofinanciamento do 80%.A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, diagnosis store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, prostate así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, salve con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


A directora xeral de Promoci?n do Emprego, treat Amparo Gonz?lez, presentar? distintas axudas en materia de emprego.
A Consellería de Traballo e Benestar destinará 10, store 1 millóns de euros a dous programas pioneiros de formación e emprego –o Emporfor e o Forcon-, look así como a distintos incentivos destinados a fomentar a contratación allea. Todas estas actuacións foron pactadas no seo do Diálogo Social, con patronal e sindicatos, e teñen como fin poñer en marcha medidas innovadoras en materia de emprego.


A directora xeral de Promoción do Emprego, Amparo González, presentou hoxe en rolda de prensa estas convocatorias, que saen tamén publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Durante a súa intervención, apuntou que todas estas actuacións van dirixidas principalmente aos colectivos “máis afectados” pola situación económica actual.


A primeira orde establece as bases reguladoras dos programas de incentivos á contratación de persoas traballadoras. Deste xeito, inclúe incentivos á contratación indefinida inicial (programa CONII) e a tempo parcial (CONIIP); á transformación de contratos temporais en indefinidos (programa Estabiliza); e para a contratación temporal de colectivos en risco de exclusión e para a conciliación laboral (programa Inserta). A convocatoria regula tamén o programa novidoso “Emporfor”. Conta cun orzamento de 9,3 millóns de euros e beneficiará a unhas 2.000 persoas.


Os beneficiarios destes programas deberán ser participantes activas nos programas de fomento de empregabilidade, e as entidades beneficiarias, pola súa banda, deberán colaborar coa Administración nas melloras de inserción laboral.


Serán colectivos prioritarios nestes programas: mozos e mozas sen cualificación; persoas desempregadas de longa duración; desempregados que esgotasen as prestacións por desemprego; perceptoras de RISGA; parados de 45 anos ou máis.


As contías varían segundo o tipo de contratación, a persoa contratada (se son mulleres, por exemplo) e a entidade que realiza a contratación (se é unha microempresa, se está radicada no rural…). No que se refire ao fomento da contratación indefinida inicial, os incentivos situaranse entre os 5.400 euros e os 8.500 euros.


Pola súa banda, na contratación indefinida inicial a tempo parcial (50 por cento da xornada), os incentivos serán de 2.500 euros. No caso da transformación de contratos temporais en indefinidos a contía a percibir será de 2.000 euros. Este programa Estabiliza está dirixido só ás microempresas galegas.


No caso do programa Inserta divídese en dúas vías: os incentivos á inserción laboral, incentivando a contratación temporal –de entre 6 e 12 meses- dos colectivos en risco de exclusión social; e nas axudas á conciliación laboral, con incentivos para contratos de interinidade para a substitución de persoas traballadoras en excedencia por coidado de familiares. Os primeiros oscilarán entre os 2.500 e os 5.000 euros; mentres que os últimos poderán ser de ata 2.000 euros.


Dous novos programas


Nesta orde, tamén se inclúe o programa “Emporfor”, que combina emprego con orientación e formación personalizada. Está dirixido só a persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego, perceptores de RISGA ou persoas desempregadas maiores de 45 anos.


Os beneficiarios compatibilizarán un contrato a tempo parcial do 70% da xornada laboral, cun compromiso de asistir no 30% restante a programas de orientación e formación profesional encamiñados a obter certificados de profesionalidade. Segundo explicou a directora, este programa non se poderá utilizar para substituír traballadores nin cubrir prazas e as entidades solicitantes deberán acreditar que non realizaron despedimentos nos tres meses anteriores.


Ademais da parte do contrato, os participantes recibirán axudas consistentes no 30 por cento do Salario Mínimo Interprofesional para levar a cabo as accións de formación e orientación. De cara ás entidades, os contratos temporais recibirán un incentivo de 3.500 euros. Se este se transforma en indefinido ao rematar o programa, obterán unha axuda complementaria de 2.500 euros.


Por outra parte, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe noutra orde de axudas o programa Forcon, no que se investirán 750.000 euros e que chegará a unhas 300 persoas. Está dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación laboral. Para mellorar a súa empregabilidade ofrécelles, dunha banda, formación en especialidades e ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia; e, por outra, experiencia laboral en empresas deses sectores.


Os sectores son os relacionados coa economía verde (enerxías renovables, preservación medioambiental…); economía da saúde (servizos á terceira idade, dependencia…); e economía do coñecemento (TIC, biotecnoloxía, tecnoloxías mecánicas…). Son sectores, apuntou González, nos que se prevén maiores posibilidades de empregabilidade e estabilidade.


Este programa piloto consiste, polo tanto, nunha parte de formación certificable –que xa empezou- que, unha vez rematada, continúa nunha fase de experiencia laboral nas ocupacións obxecto dos certificados, nas empresas do sector previamente seleccionadas pola administración e que participan no proxecto.


As empresas que efectúen estas contratacións temporais, que deberán durar un mínimo de 6 meses, recibirán un incentivo de 2.500 euros. Se estes contratos temporais despois se transforman en indefinidos, as empresas terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros.


La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, rx tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

*

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, treat tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, sildenafil see tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

 

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, decease tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, pharmacy proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

 

Para más información, illness o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org

 

La Fundación Ronsel Entidad socia de RED ARAÑA está realizando en 2012 el Proyecto Red Labora subvencionado por el MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

Este proyecto pretende capacitar a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, shop tratando de paliar las dificultades de acceso al mundo la información, proporcionándoles la cobertura necesaria para acceder a las Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de capacitación que se usan actualmente.

Para más información, o para participar en nuestros talleres y servicios de orientación hacia el empleo, pueden contactar con la fundación RONSEL a través de correo electrónico: info@fundacionronsel.org


A Escola Cooperativa Móbil da Consellería de Traballo e Benestar volverá no mes de outubro a percorrer diversos centros educativos de Galicia co fin de dar a coñecer as vantaxes do modelo cooperativo como saída laboral para sacar adiante proxectos emprendedores. Así, pilule entre outubro e o mes de abril, pharm a aula móbil achegarase a 1.600 estudantes de 25 centros distribuídos nas catro provincias.

A campaña orientarase principalmente cara ao alumnado da rede de centros de formación profesional, ocupacional e de formación secundaria. A escola estará en cada colexio ou instituto un mínimo dunha semana.

A iniciativa caracterízase por un labor didáctico deseñado a medida da mocidade e cunha estética que entronca cos seus gustos. Os alumnos reciben na escola móbil charlas sobre a alternativa que representa o cooperativismo como vía de acceso ao mercado laboral, impartidas por dous monitores especializados na materia que, mediante técnicas de aprendizaxe participativas e lúdicas, expoñen contidos didácticos deseñados expresamente para este proxecto.

Asemade os mozos realizan obradoiros a través dos cales van descubrindo as principais vantaxes do modelo cooperativo e teñen a oportunidade de realizar e desenvolver os seus propios proxectos cooperativos, guiados e asesorados polos monitores.

A metodoloxía das sesións é eminentemente práctica, coa finalidade de transmitir aos participantes, dun xeito ameno e atractivo, os valores do cooperativismo, as habilidades sociais cooperativas, os pasos necesarios para crear unha cooperativa e a análise de casos de cooperativas de éxito.

A campaña desenvolverase durante as xornadas lectivas cun horario ininterrompido de oito horas diarias. Completarase, ademais, coa elaboración de materia divulgativo, así como coa posta en marcha dun espazo web propio que cun enlace á web do Consello Galego de Cooperativas, www.cooperativasdegalicia.com, sexa un punto de encontro para a mocidade emprendedora.


VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)