En el Año Europeo del Voluntariado 2011: “hazte voluntario y ¡marca la diferencia!”

O Comité Autonómico de Emprego reuniuse hoxe para facer balance do 2010 e adiantar as liñas estratéxicas para o próximo exercicio

A xuntanza estivo presidida por representantes da Consellería de Traballo e Benestar, help e nela tamén participaron membros da patronal, tadalafil dos sindicatos CCOO, UGT e CIG, e do Servizo Público de Emprego

Entre outros asuntos, abordáronse as principais ordes de axudas en materia de emprego que se desenvolverán durante o ano 2011

Santiago, 29 de decembro.- O Comité autonómico de emprego (CAE) reuniuse hoxe para facer balance das medidas desenvolvidas durante ano 2010 en materia de emprego e para coñecer as liñas estratéxicas que se levarán a cabo durante o próximo ano.

A xuntanza, que se celebrou en Santiago de Compostela, estivo presidida pola directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, xunto co director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida. Á reunión tamén asistiron o resto de membros do CAE, isto é, representantes da Confederación de Empresarios de Galicia; así como dos sindicatos CCOO, UGT e CIG; e do Servizo Público de Emprego.

Durante o encontro, realizouse un repaso pola situación laboral ao longo deste ano e un balance das axudas postas en marcha desde o departamento autonómico, facendo especial fincapé no número de beneficiarios acadados. Así, en global, en todas a ordes que abarcan desde a formación, ás subvencións á contratación, ou ao apoio ao emprego á persoas con discapacidade, beneficiáronse durante 2010 máis de 94.000 persoas.

Ademais, concretáronse as principais ordes que estarán en marcha durante o próximo ano referidas ao emprego, así como aquelas que se están a definir actualmente no diálogo social.

Así mesmo, informouse que, tamén no marco do diálogo social, se está a abordar a reformulación dos órganos colexiados de carácter administrativo adscrito á Consellería de Traballo, entre os que se encontra o CAE, os comités provinciais de emprego e os pactos territoriais polo emprego co fin de dotalos dunha maior operatividade.

Deste xeito, en materia de formación e colocación, tratáronse as seguintes ordes. A primeira, a que regula as subvencións para as entidades que realicen actividades de información, orientación e busca de emprego, da que se beneficiaron este ano un total de 179 entidades. Para o ano 2011, contará cun investimento de 7,2 millóns.

Ademais, citouse a orde para a posta en marcha de programas integrados para o emprego, que o próximo exercicio estará dotada con 2,2 millóns. O balance de 2010 reflicte que participaron nestas iniciativas un total de 1.930 persoas, a través de 21 entidades que levaron a cabo estas fórmulas experimentais de actuación.

Nesta liña de actuación, teñen especial importancia as ordes de formación dirixidas a persoas traballadoras ocupadas, así como a desempregados. No caso dos traballadores ocupados, as ordes de formación intersectorial e sectorial, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, contará en 2010/2011 con 29 millóns de euros, o que beneficiará a unhas 40.000 persoas, 1.000 máis que no período 2009/2010, xa que aumenta o seu orzamento.

Para formar a ocupados tamén seguirán en marcha as accións formativas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, aínda que o seu orzamento exacto para o próximo ano está aínda en debate no seo do Diálogo Social. Pola súa banda, a formación para desempregados terá un investimento en 2011 de 53,5 millóns de euros e ten previsto formar a 23.000 persoas.

Promoción do emprego

Xa na área da promoción do emprego, unha das ordes principais que se trataron na xuntanza do CAE foi o programa de axudas para subvencionar a contratación de persoas desempregadas por parte de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Estes plans de cooperación contarán en 2011 con 69,8 millóns de euros. Estímase que en 2010 unhas 5.500 persoas desempregadas se beneficiaron destas contratacións, número que se incrementará no próximo exercicio.

Nesta área, tamén continuará funcionando o programa de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio por parte de entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, co fin de dinamizar e xerar novas actividades. Prevese un orzamento inicial para o próximo ano de 5,1 millóns de euros. Durante este ano, grazas a esta convocatoria, contratáronse 179 axentes de emprego e unidades de apoio.

Na mesma liña de actuación situase o programa de axudas para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), que terá en 2011 un orzamento previsto de inicial de 6,3 millóns de euros. Durante este ano, contratáronse 285 axentes de emprego.

Outra das iniciativas que se abordaron foron os programas mixtos de formación e emprego (escolas obradoiro e obradoiros de emprego, fundamentalmente). En 2011, destinaranse aos mesmos un total de 15 millóns de euros.

Xa no que se refire ao programas de fomento directo da contratación, o primeiro que hai que matizar é que actualmente se atopan en debate no seo do diálogo social. De cara ao próximo exercicio, estímase un orzamento inicial de 21,1 millóns de euros para incentivar a contratación indefinida inicial, a transformación de contratos temporais en indefinidos e a contratación temporal.

O balance de 2010 destas axudas que máis de 4.000 persoas se beneficiaron ou ben da contratación indefinida inicial, ou da transformación do seu contrato temporal en indefinido; ou, por último, dunha contratación temporal.

Tamén se abordou na xuntanza outro programa que se está a debater no diálogo social, que son os incentivos a plans empresariais de incremento da estabilidade laboral. Trátase de fomentar o emprego fixo e de calidade apoiando o cambio estrutural dos cadros de persoal das empresas cara un maior nivel de estabilidade.

Outro punto importante na creación de emprego é o apoio aos emprendedores. Nesta liña, destacouse que en 2011 o programa de promoción do emprego autónomo contará cun orzamento de 22,7 millóns de euros. En 2010, máis de 3.600 persoas desempregadas se beneficiaron deste programa que subvenciona, por exemplo, o establecemento como traballador por contratación propia, ou as axudas para asistencias técnicas.

Ademais, citáronse outros programas como o de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (con 2,5 millóns de euros previstos en 2011); o programa de axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (0,6 millóns de euros no ano próximo); ou os incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares das explotacións agrarias, especialmente dirixido ás mulleres (en 2011 contará cun investimento de 0,3 millóns de euros).

No eido da contratación ás persoas con discapacidade, destacáronse na xuntanza os incentivos á contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, aos que se destinarán un total de 2,8 millóns de euros no próximo ano. Este ano beneficiáronse destas actividades case 300 persoas. Nesta mesma liña de actuación, en 2011 continuará funcionando o programa de emprego con apoio para persoas con discapacidade, que terá un orzamento de 0,4 millóns de euros.

Na mesma área de actuación, citouse como exemplo o programa de creación, ampliación e mantemento dos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade. O próximo ano destinarase a este fin 12,9 millóns de euros. Este ano, beneficiáronse da actividade destes centros máis de 1.700 persoas con discapacidade. Tamén se investirán 0,8 millóns de euros nas subvencións para as unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Por último, incentivaranse ás empresas de inserción laboral con 0,4 millóns de euros en 2011.


O Comité Autonómico de Emprego reuniuse hoxe para facer balance do 2010 e adiantar as liñas estratéxicas para o próximo exercicio

A xuntanza estivo presidida por representantes da Consellería de Traballo e Benestar, help e nela tamén participaron membros da patronal, tadalafil dos sindicatos CCOO, UGT e CIG, e do Servizo Público de Emprego

Entre outros asuntos, abordáronse as principais ordes de axudas en materia de emprego que se desenvolverán durante o ano 2011

Santiago, 29 de decembro.- O Comité autonómico de emprego (CAE) reuniuse hoxe para facer balance das medidas desenvolvidas durante ano 2010 en materia de emprego e para coñecer as liñas estratéxicas que se levarán a cabo durante o próximo ano.

A xuntanza, que se celebrou en Santiago de Compostela, estivo presidida pola directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, xunto co director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida. Á reunión tamén asistiron o resto de membros do CAE, isto é, representantes da Confederación de Empresarios de Galicia; así como dos sindicatos CCOO, UGT e CIG; e do Servizo Público de Emprego.

Durante o encontro, realizouse un repaso pola situación laboral ao longo deste ano e un balance das axudas postas en marcha desde o departamento autonómico, facendo especial fincapé no número de beneficiarios acadados. Así, en global, en todas a ordes que abarcan desde a formación, ás subvencións á contratación, ou ao apoio ao emprego á persoas con discapacidade, beneficiáronse durante 2010 máis de 94.000 persoas.

Ademais, concretáronse as principais ordes que estarán en marcha durante o próximo ano referidas ao emprego, así como aquelas que se están a definir actualmente no diálogo social.

Así mesmo, informouse que, tamén no marco do diálogo social, se está a abordar a reformulación dos órganos colexiados de carácter administrativo adscrito á Consellería de Traballo, entre os que se encontra o CAE, os comités provinciais de emprego e os pactos territoriais polo emprego co fin de dotalos dunha maior operatividade.

Deste xeito, en materia de formación e colocación, tratáronse as seguintes ordes. A primeira, a que regula as subvencións para as entidades que realicen actividades de información, orientación e busca de emprego, da que se beneficiaron este ano un total de 179 entidades. Para o ano 2011, contará cun investimento de 7,2 millóns.

Ademais, citouse a orde para a posta en marcha de programas integrados para o emprego, que o próximo exercicio estará dotada con 2,2 millóns. O balance de 2010 reflicte que participaron nestas iniciativas un total de 1.930 persoas, a través de 21 entidades que levaron a cabo estas fórmulas experimentais de actuación.

Nesta liña de actuación, teñen especial importancia as ordes de formación dirixidas a persoas traballadoras ocupadas, así como a desempregados. No caso dos traballadores ocupados, as ordes de formación intersectorial e sectorial, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, contará en 2010/2011 con 29 millóns de euros, o que beneficiará a unhas 40.000 persoas, 1.000 máis que no período 2009/2010, xa que aumenta o seu orzamento.

Para formar a ocupados tamén seguirán en marcha as accións formativas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, aínda que o seu orzamento exacto para o próximo ano está aínda en debate no seo do Diálogo Social. Pola súa banda, a formación para desempregados terá un investimento en 2011 de 53,5 millóns de euros e ten previsto formar a 23.000 persoas.

Promoción do emprego

Xa na área da promoción do emprego, unha das ordes principais que se trataron na xuntanza do CAE foi o programa de axudas para subvencionar a contratación de persoas desempregadas por parte de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Estes plans de cooperación contarán en 2011 con 69,8 millóns de euros. Estímase que en 2010 unhas 5.500 persoas desempregadas se beneficiaron destas contratacións, número que se incrementará no próximo exercicio.

Nesta área, tamén continuará funcionando o programa de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio por parte de entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, co fin de dinamizar e xerar novas actividades. Prevese un orzamento inicial para o próximo ano de 5,1 millóns de euros. Durante este ano, grazas a esta convocatoria, contratáronse 179 axentes de emprego e unidades de apoio.

Na mesma liña de actuación situase o programa de axudas para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), que terá en 2011 un orzamento previsto de inicial de 6,3 millóns de euros. Durante este ano, contratáronse 285 axentes de emprego.

Outra das iniciativas que se abordaron foron os programas mixtos de formación e emprego (escolas obradoiro e obradoiros de emprego, fundamentalmente). En 2011, destinaranse aos mesmos un total de 15 millóns de euros.

Xa no que se refire ao programas de fomento directo da contratación, o primeiro que hai que matizar é que actualmente se atopan en debate no seo do diálogo social. De cara ao próximo exercicio, estímase un orzamento inicial de 21,1 millóns de euros para incentivar a contratación indefinida inicial, a transformación de contratos temporais en indefinidos e a contratación temporal.

O balance de 2010 destas axudas que máis de 4.000 persoas se beneficiaron ou ben da contratación indefinida inicial, ou da transformación do seu contrato temporal en indefinido; ou, por último, dunha contratación temporal.

Tamén se abordou na xuntanza outro programa que se está a debater no diálogo social, que son os incentivos a plans empresariais de incremento da estabilidade laboral. Trátase de fomentar o emprego fixo e de calidade apoiando o cambio estrutural dos cadros de persoal das empresas cara un maior nivel de estabilidade.

Outro punto importante na creación de emprego é o apoio aos emprendedores. Nesta liña, destacouse que en 2011 o programa de promoción do emprego autónomo contará cun orzamento de 22,7 millóns de euros. En 2010, máis de 3.600 persoas desempregadas se beneficiaron deste programa que subvenciona, por exemplo, o establecemento como traballador por contratación propia, ou as axudas para asistencias técnicas.

Ademais, citáronse outros programas como o de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (con 2,5 millóns de euros previstos en 2011); o programa de axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (0,6 millóns de euros no ano próximo); ou os incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares das explotacións agrarias, especialmente dirixido ás mulleres (en 2011 contará cun investimento de 0,3 millóns de euros).

No eido da contratación ás persoas con discapacidade, destacáronse na xuntanza os incentivos á contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, aos que se destinarán un total de 2,8 millóns de euros no próximo ano. Este ano beneficiáronse destas actividades case 300 persoas. Nesta mesma liña de actuación, en 2011 continuará funcionando o programa de emprego con apoio para persoas con discapacidade, que terá un orzamento de 0,4 millóns de euros.

Na mesma área de actuación, citouse como exemplo o programa de creación, ampliación e mantemento dos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade. O próximo ano destinarase a este fin 12,9 millóns de euros. Este ano, beneficiáronse da actividade destes centros máis de 1.700 persoas con discapacidade. Tamén se investirán 0,8 millóns de euros nas subvencións para as unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Por último, incentivaranse ás empresas de inserción laboral con 0,4 millóns de euros en 2011.


O Comité Autonómico de Emprego reuniuse hoxe para facer balance do 2010 e adiantar as liñas estratéxicas para o próximo exercicio

A xuntanza estivo presidida por representantes da Consellería de Traballo e Benestar, malady e nela tamén participaron membros da patronal, seek dos sindicatos CCOO, UGT e CIG, e do Servizo Público de Emprego

Entre outros asuntos, abordáronse as principais ordes de axudas en materia de emprego que se desenvolverán durante o ano 2011

Santiago, 29 de decembro.- O Comité autonómico de emprego (CAE) reuniuse hoxe para facer balance das medidas desenvolvidas durante ano 2010 en materia de emprego e para coñecer as liñas estratéxicas que se levarán a cabo durante o próximo ano.

A xuntanza, que se celebrou en Santiago de Compostela, estivo presidida pola directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, xunto co director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida. Á reunión tamén asistiron o resto de membros do CAE, isto é, representantes da Confederación de Empresarios de Galicia; así como dos sindicatos CCOO, UGT e CIG; e do Servizo Público de Emprego.

Durante o encontro, realizouse un repaso pola situación laboral ao longo deste ano e un balance das axudas postas en marcha desde o departamento autonómico, facendo especial fincapé no número de beneficiarios acadados. Así, en global, en todas a ordes que abarcan desde a formación, ás subvencións á contratación, ou ao apoio ao emprego á persoas con discapacidade, beneficiáronse durante 2010 máis de 94.000 persoas.

Ademais, concretáronse as principais ordes que estarán en marcha durante o próximo ano referidas ao emprego, así como aquelas que se están a definir actualmente no diálogo social.

Así mesmo, informouse que, tamén no marco do diálogo social, se está a abordar a reformulación dos órganos colexiados de carácter administrativo adscrito á Consellería de Traballo, entre os que se encontra o CAE, os comités provinciais de emprego e os pactos territoriais polo emprego co fin de dotalos dunha maior operatividade.

Deste xeito, en materia de formación e colocación, tratáronse as seguintes ordes. A primeira, a que regula as subvencións para as entidades que realicen actividades de información, orientación e busca de emprego, da que se beneficiaron este ano un total de 179 entidades. Para o ano 2011, contará cun investimento de 7,2 millóns.

Ademais, citouse a orde para a posta en marcha de programas integrados para o emprego, que o próximo exercicio estará dotada con 2,2 millóns. O balance de 2010 reflicte que participaron nestas iniciativas un total de 1.930 persoas, a través de 21 entidades que levaron a cabo estas fórmulas experimentais de actuación.

Nesta liña de actuación, teñen especial importancia as ordes de formación dirixidas a persoas traballadoras ocupadas, así como a desempregados. No caso dos traballadores ocupados, as ordes de formación intersectorial e sectorial, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, contará en 2010/2011 con 29 millóns de euros, o que beneficiará a unhas 40.000 persoas, 1.000 máis que no período 2009/2010, xa que aumenta o seu orzamento.

Para formar a ocupados tamén seguirán en marcha as accións formativas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, aínda que o seu orzamento exacto para o próximo ano está aínda en debate no seo do Diálogo Social. Pola súa banda, a formación para desempregados terá un investimento en 2011 de 53,5 millóns de euros e ten previsto formar a 23.000 persoas.

Promoción do emprego

Xa na área da promoción do emprego, unha das ordes principais que se trataron na xuntanza do CAE foi o programa de axudas para subvencionar a contratación de persoas desempregadas por parte de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Estes plans de cooperación contarán en 2011 con 69,8 millóns de euros. Estímase que en 2010 unhas 5.500 persoas desempregadas se beneficiaron destas contratacións, número que se incrementará no próximo exercicio.

Nesta área, tamén continuará funcionando o programa de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio por parte de entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, co fin de dinamizar e xerar novas actividades. Prevese un orzamento inicial para o próximo ano de 5,1 millóns de euros. Durante este ano, grazas a esta convocatoria, contratáronse 179 axentes de emprego e unidades de apoio.

Na mesma liña de actuación situase o programa de axudas para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), que terá en 2011 un orzamento previsto de inicial de 6,3 millóns de euros. Durante este ano, contratáronse 285 axentes de emprego.

Outra das iniciativas que se abordaron foron os programas mixtos de formación e emprego (escolas obradoiro e obradoiros de emprego, fundamentalmente). En 2011, destinaranse aos mesmos un total de 15 millóns de euros.

Xa no que se refire ao programas de fomento directo da contratación, o primeiro que hai que matizar é que actualmente se atopan en debate no seo do diálogo social. De cara ao próximo exercicio, estímase un orzamento inicial de 21,1 millóns de euros para incentivar a contratación indefinida inicial, a transformación de contratos temporais en indefinidos e a contratación temporal.

O balance de 2010 destas axudas que máis de 4.000 persoas se beneficiaron ou ben da contratación indefinida inicial, ou da transformación do seu contrato temporal en indefinido; ou, por último, dunha contratación temporal.

Tamén se abordou na xuntanza outro programa que se está a debater no diálogo social, que son os incentivos a plans empresariais de incremento da estabilidade laboral. Trátase de fomentar o emprego fixo e de calidade apoiando o cambio estrutural dos cadros de persoal das empresas cara un maior nivel de estabilidade.

Outro punto importante na creación de emprego é o apoio aos emprendedores. Nesta liña, destacouse que en 2011 o programa de promoción do emprego autónomo contará cun orzamento de 22,7 millóns de euros. En 2010, máis de 3.600 persoas desempregadas se beneficiaron deste programa que subvenciona, por exemplo, o establecemento como traballador por contratación propia, ou as axudas para asistencias técnicas.

Ademais, citáronse outros programas como o de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (con 2,5 millóns de euros previstos en 2011); o programa de axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (0,6 millóns de euros no ano próximo); ou os incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares das explotacións agrarias, especialmente dirixido ás mulleres (en 2011 contará cun investimento de 0,3 millóns de euros).

No eido da contratación ás persoas con discapacidade, destacáronse na xuntanza os incentivos á contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, aos que se destinarán un total de 2,8 millóns de euros no próximo ano. Este ano beneficiáronse destas actividades case 300 persoas. Nesta mesma liña de actuación, en 2011 continuará funcionando o programa de emprego con apoio para persoas con discapacidade, que terá un orzamento de 0,4 millóns de euros.

Na mesma área de actuación, citouse como exemplo o programa de creación, ampliación e mantemento dos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade. O próximo ano destinarase a este fin 12,9 millóns de euros. Este ano, beneficiáronse da actividade destes centros máis de 1.700 persoas con discapacidade. Tamén se investirán 0,8 millóns de euros nas subvencións para as unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Por último, incentivaranse ás empresas de inserción laboral con 0,4 millóns de euros en 2011.


O Comité Autonómico de Emprego reuniuse hoxe para facer balance do 2010 e adiantar as liñas estratéxicas para o próximo exercicio

A xuntanza estivo presidida por representantes da Consellería de Traballo e Benestar, help e nela tamén participaron membros da patronal, tadalafil dos sindicatos CCOO, UGT e CIG, e do Servizo Público de Emprego

Entre outros asuntos, abordáronse as principais ordes de axudas en materia de emprego que se desenvolverán durante o ano 2011

Santiago, 29 de decembro.- O Comité autonómico de emprego (CAE) reuniuse hoxe para facer balance das medidas desenvolvidas durante ano 2010 en materia de emprego e para coñecer as liñas estratéxicas que se levarán a cabo durante o próximo ano.

A xuntanza, que se celebrou en Santiago de Compostela, estivo presidida pola directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, xunto co director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida. Á reunión tamén asistiron o resto de membros do CAE, isto é, representantes da Confederación de Empresarios de Galicia; así como dos sindicatos CCOO, UGT e CIG; e do Servizo Público de Emprego.

Durante o encontro, realizouse un repaso pola situación laboral ao longo deste ano e un balance das axudas postas en marcha desde o departamento autonómico, facendo especial fincapé no número de beneficiarios acadados. Así, en global, en todas a ordes que abarcan desde a formación, ás subvencións á contratación, ou ao apoio ao emprego á persoas con discapacidade, beneficiáronse durante 2010 máis de 94.000 persoas.

Ademais, concretáronse as principais ordes que estarán en marcha durante o próximo ano referidas ao emprego, así como aquelas que se están a definir actualmente no diálogo social.

Así mesmo, informouse que, tamén no marco do diálogo social, se está a abordar a reformulación dos órganos colexiados de carácter administrativo adscrito á Consellería de Traballo, entre os que se encontra o CAE, os comités provinciais de emprego e os pactos territoriais polo emprego co fin de dotalos dunha maior operatividade.

Deste xeito, en materia de formación e colocación, tratáronse as seguintes ordes. A primeira, a que regula as subvencións para as entidades que realicen actividades de información, orientación e busca de emprego, da que se beneficiaron este ano un total de 179 entidades. Para o ano 2011, contará cun investimento de 7,2 millóns.

Ademais, citouse a orde para a posta en marcha de programas integrados para o emprego, que o próximo exercicio estará dotada con 2,2 millóns. O balance de 2010 reflicte que participaron nestas iniciativas un total de 1.930 persoas, a través de 21 entidades que levaron a cabo estas fórmulas experimentais de actuación.

Nesta liña de actuación, teñen especial importancia as ordes de formación dirixidas a persoas traballadoras ocupadas, así como a desempregados. No caso dos traballadores ocupados, as ordes de formación intersectorial e sectorial, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, contará en 2010/2011 con 29 millóns de euros, o que beneficiará a unhas 40.000 persoas, 1.000 máis que no período 2009/2010, xa que aumenta o seu orzamento.

Para formar a ocupados tamén seguirán en marcha as accións formativas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, aínda que o seu orzamento exacto para o próximo ano está aínda en debate no seo do Diálogo Social. Pola súa banda, a formación para desempregados terá un investimento en 2011 de 53,5 millóns de euros e ten previsto formar a 23.000 persoas.

Promoción do emprego

Xa na área da promoción do emprego, unha das ordes principais que se trataron na xuntanza do CAE foi o programa de axudas para subvencionar a contratación de persoas desempregadas por parte de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Estes plans de cooperación contarán en 2011 con 69,8 millóns de euros. Estímase que en 2010 unhas 5.500 persoas desempregadas se beneficiaron destas contratacións, número que se incrementará no próximo exercicio.

Nesta área, tamén continuará funcionando o programa de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio por parte de entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, co fin de dinamizar e xerar novas actividades. Prevese un orzamento inicial para o próximo ano de 5,1 millóns de euros. Durante este ano, grazas a esta convocatoria, contratáronse 179 axentes de emprego e unidades de apoio.

Na mesma liña de actuación situase o programa de axudas para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), que terá en 2011 un orzamento previsto de inicial de 6,3 millóns de euros. Durante este ano, contratáronse 285 axentes de emprego.

Outra das iniciativas que se abordaron foron os programas mixtos de formación e emprego (escolas obradoiro e obradoiros de emprego, fundamentalmente). En 2011, destinaranse aos mesmos un total de 15 millóns de euros.

Xa no que se refire ao programas de fomento directo da contratación, o primeiro que hai que matizar é que actualmente se atopan en debate no seo do diálogo social. De cara ao próximo exercicio, estímase un orzamento inicial de 21,1 millóns de euros para incentivar a contratación indefinida inicial, a transformación de contratos temporais en indefinidos e a contratación temporal.

O balance de 2010 destas axudas que máis de 4.000 persoas se beneficiaron ou ben da contratación indefinida inicial, ou da transformación do seu contrato temporal en indefinido; ou, por último, dunha contratación temporal.

Tamén se abordou na xuntanza outro programa que se está a debater no diálogo social, que son os incentivos a plans empresariais de incremento da estabilidade laboral. Trátase de fomentar o emprego fixo e de calidade apoiando o cambio estrutural dos cadros de persoal das empresas cara un maior nivel de estabilidade.

Outro punto importante na creación de emprego é o apoio aos emprendedores. Nesta liña, destacouse que en 2011 o programa de promoción do emprego autónomo contará cun orzamento de 22,7 millóns de euros. En 2010, máis de 3.600 persoas desempregadas se beneficiaron deste programa que subvenciona, por exemplo, o establecemento como traballador por contratación propia, ou as axudas para asistencias técnicas.

Ademais, citáronse outros programas como o de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (con 2,5 millóns de euros previstos en 2011); o programa de axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (0,6 millóns de euros no ano próximo); ou os incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares das explotacións agrarias, especialmente dirixido ás mulleres (en 2011 contará cun investimento de 0,3 millóns de euros).

No eido da contratación ás persoas con discapacidade, destacáronse na xuntanza os incentivos á contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, aos que se destinarán un total de 2,8 millóns de euros no próximo ano. Este ano beneficiáronse destas actividades case 300 persoas. Nesta mesma liña de actuación, en 2011 continuará funcionando o programa de emprego con apoio para persoas con discapacidade, que terá un orzamento de 0,4 millóns de euros.

Na mesma área de actuación, citouse como exemplo o programa de creación, ampliación e mantemento dos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade. O próximo ano destinarase a este fin 12,9 millóns de euros. Este ano, beneficiáronse da actividade destes centros máis de 1.700 persoas con discapacidade. Tamén se investirán 0,8 millóns de euros nas subvencións para as unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Por último, incentivaranse ás empresas de inserción laboral con 0,4 millóns de euros en 2011.


O Comité Autonómico de Emprego reuniuse hoxe para facer balance do 2010 e adiantar as liñas estratéxicas para o próximo exercicio

A xuntanza estivo presidida por representantes da Consellería de Traballo e Benestar, malady e nela tamén participaron membros da patronal, seek dos sindicatos CCOO, UGT e CIG, e do Servizo Público de Emprego

Entre outros asuntos, abordáronse as principais ordes de axudas en materia de emprego que se desenvolverán durante o ano 2011

Santiago, 29 de decembro.- O Comité autonómico de emprego (CAE) reuniuse hoxe para facer balance das medidas desenvolvidas durante ano 2010 en materia de emprego e para coñecer as liñas estratéxicas que se levarán a cabo durante o próximo ano.

A xuntanza, que se celebrou en Santiago de Compostela, estivo presidida pola directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, xunto co director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida. Á reunión tamén asistiron o resto de membros do CAE, isto é, representantes da Confederación de Empresarios de Galicia; así como dos sindicatos CCOO, UGT e CIG; e do Servizo Público de Emprego.

Durante o encontro, realizouse un repaso pola situación laboral ao longo deste ano e un balance das axudas postas en marcha desde o departamento autonómico, facendo especial fincapé no número de beneficiarios acadados. Así, en global, en todas a ordes que abarcan desde a formación, ás subvencións á contratación, ou ao apoio ao emprego á persoas con discapacidade, beneficiáronse durante 2010 máis de 94.000 persoas.

Ademais, concretáronse as principais ordes que estarán en marcha durante o próximo ano referidas ao emprego, así como aquelas que se están a definir actualmente no diálogo social.

Así mesmo, informouse que, tamén no marco do diálogo social, se está a abordar a reformulación dos órganos colexiados de carácter administrativo adscrito á Consellería de Traballo, entre os que se encontra o CAE, os comités provinciais de emprego e os pactos territoriais polo emprego co fin de dotalos dunha maior operatividade.

Deste xeito, en materia de formación e colocación, tratáronse as seguintes ordes. A primeira, a que regula as subvencións para as entidades que realicen actividades de información, orientación e busca de emprego, da que se beneficiaron este ano un total de 179 entidades. Para o ano 2011, contará cun investimento de 7,2 millóns.

Ademais, citouse a orde para a posta en marcha de programas integrados para o emprego, que o próximo exercicio estará dotada con 2,2 millóns. O balance de 2010 reflicte que participaron nestas iniciativas un total de 1.930 persoas, a través de 21 entidades que levaron a cabo estas fórmulas experimentais de actuación.

Nesta liña de actuación, teñen especial importancia as ordes de formación dirixidas a persoas traballadoras ocupadas, así como a desempregados. No caso dos traballadores ocupados, as ordes de formación intersectorial e sectorial, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, contará en 2010/2011 con 29 millóns de euros, o que beneficiará a unhas 40.000 persoas, 1.000 máis que no período 2009/2010, xa que aumenta o seu orzamento.

Para formar a ocupados tamén seguirán en marcha as accións formativas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, aínda que o seu orzamento exacto para o próximo ano está aínda en debate no seo do Diálogo Social. Pola súa banda, a formación para desempregados terá un investimento en 2011 de 53,5 millóns de euros e ten previsto formar a 23.000 persoas.

Promoción do emprego

Xa na área da promoción do emprego, unha das ordes principais que se trataron na xuntanza do CAE foi o programa de axudas para subvencionar a contratación de persoas desempregadas por parte de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Estes plans de cooperación contarán en 2011 con 69,8 millóns de euros. Estímase que en 2010 unhas 5.500 persoas desempregadas se beneficiaron destas contratacións, número que se incrementará no próximo exercicio.

Nesta área, tamén continuará funcionando o programa de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio por parte de entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, co fin de dinamizar e xerar novas actividades. Prevese un orzamento inicial para o próximo ano de 5,1 millóns de euros. Durante este ano, grazas a esta convocatoria, contratáronse 179 axentes de emprego e unidades de apoio.

Na mesma liña de actuación situase o programa de axudas para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), que terá en 2011 un orzamento previsto de inicial de 6,3 millóns de euros. Durante este ano, contratáronse 285 axentes de emprego.

Outra das iniciativas que se abordaron foron os programas mixtos de formación e emprego (escolas obradoiro e obradoiros de emprego, fundamentalmente). En 2011, destinaranse aos mesmos un total de 15 millóns de euros.

Xa no que se refire ao programas de fomento directo da contratación, o primeiro que hai que matizar é que actualmente se atopan en debate no seo do diálogo social. De cara ao próximo exercicio, estímase un orzamento inicial de 21,1 millóns de euros para incentivar a contratación indefinida inicial, a transformación de contratos temporais en indefinidos e a contratación temporal.

O balance de 2010 destas axudas que máis de 4.000 persoas se beneficiaron ou ben da contratación indefinida inicial, ou da transformación do seu contrato temporal en indefinido; ou, por último, dunha contratación temporal.

Tamén se abordou na xuntanza outro programa que se está a debater no diálogo social, que son os incentivos a plans empresariais de incremento da estabilidade laboral. Trátase de fomentar o emprego fixo e de calidade apoiando o cambio estrutural dos cadros de persoal das empresas cara un maior nivel de estabilidade.

Outro punto importante na creación de emprego é o apoio aos emprendedores. Nesta liña, destacouse que en 2011 o programa de promoción do emprego autónomo contará cun orzamento de 22,7 millóns de euros. En 2010, máis de 3.600 persoas desempregadas se beneficiaron deste programa que subvenciona, por exemplo, o establecemento como traballador por contratación propia, ou as axudas para asistencias técnicas.

Ademais, citáronse outros programas como o de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (con 2,5 millóns de euros previstos en 2011); o programa de axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (0,6 millóns de euros no ano próximo); ou os incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares das explotacións agrarias, especialmente dirixido ás mulleres (en 2011 contará cun investimento de 0,3 millóns de euros).

No eido da contratación ás persoas con discapacidade, destacáronse na xuntanza os incentivos á contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, aos que se destinarán un total de 2,8 millóns de euros no próximo ano. Este ano beneficiáronse destas actividades case 300 persoas. Nesta mesma liña de actuación, en 2011 continuará funcionando o programa de emprego con apoio para persoas con discapacidade, que terá un orzamento de 0,4 millóns de euros.

Na mesma área de actuación, citouse como exemplo o programa de creación, ampliación e mantemento dos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade. O próximo ano destinarase a este fin 12,9 millóns de euros. Este ano, beneficiáronse da actividade destes centros máis de 1.700 persoas con discapacidade. Tamén se investirán 0,8 millóns de euros nas subvencións para as unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Por último, incentivaranse ás empresas de inserción laboral con 0,4 millóns de euros en 2011.


En el recientemente inaugurado “Año Europeo del Voluntariado 2011”, medical la Comisión Europea está trabajando estrechamente con la Alianza de las organizaciones voluntarias, el Parlamento Europeo, los Estados miembros, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, el Consejo de Europa y los voluntarios de las Naciones Unidas.

El objetivo de la Comisión es mostrar a los ciudadanos de la UE algo más que la cara solidaria del voluntariado para el que lo practica: el aprendizaje que conlleva, el aprovechamiento de las capacidades y la posibilidad de amplíar las redes sociales, lo que con frecuencia da lugar a nuevas o mejores oportunidades de empleob y de fomentar el desarrollo personal y social.

Además, la UE pone a disposición de adolescentes y jóvenes la posibilidad de viajar fuera de sus países de origen para enseñar, promover la conciencia cultural y desarrollar competencias importantes para la vida, a través del Servicio Voluntariado Europeo.

Gracias a este mecanismo, los voluntarios y voluntarias han desarrollado iniciativas como “Verahus” consistente en ayudar a los residentes con discapacidad de Copenhague en su vida cotidiana, con actividades de ocio y viajes.

Los 4 objetivos del año europeo

1. Eliminar los obstáculos al voluntariado en la UE.
2. Dar medios a las organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad del voluntariado.
3. Recompensar y reconocer el trabajo de voluntariado.
4. Sensibilizar a la población sobre el valor y la importancia del voluntariado.

Para lograr estos objetivos, la Comisión promoverá el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones de voluntariado, prestará una atención especial a la formación de voluntarios, así como a la correspondencia eficaz entre los potenciales voluntarios y las oportunidades de voluntariado, y promoverá la creación de redes a escala europea para estimular los intercambios y las sinergias entre organizaciones de voluntariado y otros sectores, especialmente el empresarial.

Actividades en toda la UE

  • Tour 2011 EYV: Los voluntarios visitarán países de la UE durante un período de un año, para presentar su trabajo y establecer contactos con los responsables políticos y la población en cada etapa del Tour.
  • Relevo EYV: 27 reporteros voluntarios en relevo van a hacer un seguimiento del  trabajo de 54 organizaciones de voluntariado y van a elaborar informes en formato  de audio, vídeo y prensa para su transmisión por los medios de comunicación; al final del año, los informes se recopilarán en un documental sobre el Año Europeo y el Tour.
  • Cuatro conferencias temáticas en 2011 para tratar cuestiones fundamentales relacionadas con el voluntariado.

Si quieres estar al día de todas las novedades del Año Europeo del Voluntariado puedes visitar la web oficial: www.europa.eu/volunteering

Noticia proporcionada por el servicio de información Europe Direct Fundación Luis Vives.

Los voluntarios visitarán países de la UE durante un período de un año, para presentar su trabajo y establecer contactos con los responsables políticos y la población en cada etapa del Tour.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Políticas Activas de Emprego en Galicia para 2011

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

Como totos los años, buy viagra empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, unhealthy contabilidad, shop finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de administrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

Como totos los años, buy viagra empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, unhealthy contabilidad, shop finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de administrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

Como totos los años, treatment cialis empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, sildenafil cialis contabilidad, store finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de adminsitrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también rec

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

Como totos los años, buy viagra empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, unhealthy contabilidad, shop finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de administrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

Como totos los años, treatment cialis empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, sildenafil cialis contabilidad, store finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de adminsitrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también rec

Como totos los años, cheap empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, for sale contabilidad, finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de adminsitrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

Como totos los años, buy viagra empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, unhealthy contabilidad, shop finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de administrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

Como totos los años, treatment cialis empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, sildenafil cialis contabilidad, store finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de adminsitrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también rec

Como totos los años, cheap empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, for sale contabilidad, finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de adminsitrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

O Comité Autonómico de Emprego reuniuse hoxe para facer balance do 2010 e adiantar as liñas estratéxicas para o próximo exercicio

A xuntanza estivo presidida por representantes da Consellería de Traballo e Benestar, see e nela tamén participaron membros da patronal, diagnosis dos sindicatos CCOO, UGT e CIG, e do Servizo Público de Emprego

Entre outros asuntos, abordáronse as principais ordes de axudas en materia de emprego que se desenvolverán durante o ano 2011

Santiago, 29 de decembro.- O Comité autonómico de emprego (CAE) reuniuse hoxe para facer balance das medidas desenvolvidas durante ano 2010 en materia de emprego e para coñecer as liñas estratéxicas que se levarán a cabo durante o próximo ano.

A xuntanza, que se celebrou en Santiago de Compostela, estivo presidida pola directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, xunto co director xeral de Promoción do Emprego, Andrés Hermida. Á reunión tamén asistiron o resto de membros do CAE, isto é, representantes da Confederación de Empresarios de Galicia; así como dos sindicatos CCOO, UGT e CIG; e do Servizo Público de Emprego.

Durante o encontro, realizouse un repaso pola situación laboral ao longo deste ano e un balance das axudas postas en marcha desde o departamento autonómico, facendo especial fincapé no número de beneficiarios acadados. Así, en global, en todas a ordes que abarcan desde a formación, ás subvencións á contratación, ou ao apoio ao emprego á persoas con discapacidade, beneficiáronse durante 2010 máis de 94.000 persoas.

Ademais, concretáronse as principais ordes que estarán en marcha durante o próximo ano referidas ao emprego, así como aquelas que se están a definir actualmente no diálogo social.

Así mesmo, informouse que, tamén no marco do diálogo social, se está a abordar a reformulación dos órganos colexiados de carácter administrativo adscrito á Consellería de Traballo, entre os que se encontra o CAE, os comités provinciais de emprego e os pactos territoriais polo emprego co fin de dotalos dunha maior operatividade.

Deste xeito, en materia de formación e colocación, tratáronse as seguintes ordes. A primeira, a que regula as subvencións para as entidades que realicen actividades de información, orientación e busca de emprego, da que se beneficiaron este ano un total de 179 entidades. Para o ano 2011, contará cun investimento de 7,2 millóns.

Ademais, citouse a orde para a posta en marcha de programas integrados para o emprego, que o próximo exercicio estará dotada con 2,2 millóns. O balance de 2010 reflicte que participaron nestas iniciativas un total de 1.930 persoas, a través de 21 entidades que levaron a cabo estas fórmulas experimentais de actuación.

Nesta liña de actuación, teñen especial importancia as ordes de formación dirixidas a persoas traballadoras ocupadas, así como a desempregados. No caso dos traballadores ocupados, as ordes de formación intersectorial e sectorial, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, contará en 2010/2011 con 29 millóns de euros, o que beneficiará a unhas 40.000 persoas, 1.000 máis que no período 2009/2010, xa que aumenta o seu orzamento.

Para formar a ocupados tamén seguirán en marcha as accións formativas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, aínda que o seu orzamento exacto para o próximo ano está aínda en debate no seo do Diálogo Social. Pola súa banda, a formación para desempregados terá un investimento en 2011 de 53,5 millóns de euros e ten previsto formar a 23.000 persoas.

Promoción do emprego

Xa na área da promoción do emprego, unha das ordes principais que se trataron na xuntanza do CAE foi o programa de axudas para subvencionar a contratación de persoas desempregadas por parte de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro. Estes plans de cooperación contarán en 2011 con 69,8 millóns de euros. Estímase que en 2010 unhas 5.500 persoas desempregadas se beneficiaron destas contratacións, número que se incrementará no próximo exercicio.

Nesta área, tamén continuará funcionando o programa de axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio por parte de entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, co fin de dinamizar e xerar novas actividades. Prevese un orzamento inicial para o próximo ano de 5,1 millóns de euros. Durante este ano, grazas a esta convocatoria, contratáronse 179 axentes de emprego e unidades de apoio.

Na mesma liña de actuación situase o programa de axudas para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), que terá en 2011 un orzamento previsto de inicial de 6,3 millóns de euros. Durante este ano, contratáronse 285 axentes de emprego.

Outra das iniciativas que se abordaron foron os programas mixtos de formación e emprego (escolas obradoiro e obradoiros de emprego, fundamentalmente). En 2011, destinaranse aos mesmos un total de 15 millóns de euros.

Xa no que se refire ao programas de fomento directo da contratación, o primeiro que hai que matizar é que actualmente se atopan en debate no seo do diálogo social. De cara ao próximo exercicio, estímase un orzamento inicial de 21,1 millóns de euros para incentivar a contratación indefinida inicial, a transformación de contratos temporais en indefinidos e a contratación temporal.

O balance de 2010 destas axudas que máis de 4.000 persoas se beneficiaron ou ben da contratación indefinida inicial, ou da transformación do seu contrato temporal en indefinido; ou, por último, dunha contratación temporal.

Tamén se abordou na xuntanza outro programa que se está a debater no diálogo social, que son os incentivos a plans empresariais de incremento da estabilidade laboral. Trátase de fomentar o emprego fixo e de calidade apoiando o cambio estrutural dos cadros de persoal das empresas cara un maior nivel de estabilidade.

Outro punto importante na creación de emprego é o apoio aos emprendedores. Nesta liña, destacouse que en 2011 o programa de promoción do emprego autónomo contará cun orzamento de 22,7 millóns de euros. En 2010, máis de 3.600 persoas desempregadas se beneficiaron deste programa que subvenciona, por exemplo, o establecemento como traballador por contratación propia, ou as axudas para asistencias técnicas.

Ademais, citáronse outros programas como o de fomento de iniciativas emprendedoras e de emprego (con 2,5 millóns de euros previstos en 2011); o programa de axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (0,6 millóns de euros no ano próximo); ou os incentivos para promover a afiliación á seguridade social das persoas cotitulares ou titulares das explotacións agrarias, especialmente dirixido ás mulleres (en 2011 contará cun investimento de 0,3 millóns de euros).

No eido da contratación ás persoas con discapacidade, destacáronse na xuntanza os incentivos á contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria, aos que se destinarán un total de 2,8 millóns de euros no próximo ano. Este ano beneficiáronse destas actividades case 300 persoas. Nesta mesma liña de actuación, en 2011 continuará funcionando o programa de emprego con apoio para persoas con discapacidade, que terá un orzamento de 0,4 millóns de euros.

Na mesma área de actuación, citouse como exemplo o programa de creación, ampliación e mantemento dos centros especiais de emprego para persoas con discapacidade. O próximo ano destinarase a este fin 12,9 millóns de euros. Este ano, beneficiáronse da actividade destes centros máis de 1.700 persoas con discapacidade. Tamén se investirán 0,8 millóns de euros nas subvencións para as unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Por último, incentivaranse ás empresas de inserción laboral con 0,4 millóns de euros en 2011.


VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Curso Inicia en Ronsel

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

El Patronato de la Fundación Ronsel ha entregado en la mañana de hoy sendas velas para las secciones de náutica infantil del Club Oza O Puntal y Náutico Recreativo de Sada. Estas confecciones textiles son producto del taller de empleo denominado Finish Terra que Ronsel organiza por segundo año consecutivo en el marco del II Plan Galego de Inclusión Social de la Xunta de Galicia.

Para el desarrollo de este taller hemos contado con la asistencia técnica de la empresa Finish Sails y de sus socios gerentes Juan Reboredo y Salvador Corroto.

Gracias y enhorabuena.

Como totos los años, buy viagra empezamos el nuevo ejercicio con formación. ¿Te interesa el perfil administrativo? Puedes recibir clases de laboral, unhealthy contabilidad, shop finanzas, algo de impuestos e informática. El curso está totalmente subvencionado. Infórmate en el 981 206 234.

La Fundación Ronsel abre sus actividaes de formación con un curso de administrativo básico que nos introduce en el mundo de la gestión de empresas y también reciclarnos en estas cuestiones si llevamos tiempo sin ejercer. Apúntate ya.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)